Conférence Nationale

Ho fanatsarana sy fampivoarana ny baolina kitra Malagasy dia hanatanteraka « Conférence Nationale » na fihaonambem-pirenena ny Federasiona Malagasy ny baolina kitra. Handray anjara amin’izany avokoa ireo mpisehatra eo amin’ny baolina kitra malagasy manerana ny Nosy sy ny malagasy rehetra tsy ankanavaka. Hampiray sy hanangona ny hevitry ny tsirairay mba hahafahana mamoaka tondro-zotra moa no tanjona amin’izany. Ny vokatra andrasana ao aorian’io fihaonambem-pirenena izay hotanterahina ny 28 sy 29 janoary 2020 io dia : -Ny famaritana ny toerana sy ny ho avin’ny taranja baolina kitra eto Madagasikara -Ny fanangonana ireo hevitra rehetra mitombona -Ny fahafantarana ny tanjona rehetra tokony ho tratrarina -Ny fananganana tetikasa   Ianao ihany koa mandraisa anjara. Manasa anao hamaly ireto fanontaniana vitsivitsy ato anatin’ity rohy ity:
Questionnaire Conférence Nationale